Styrelsen

Peter Wallenberg Jr, ordförande
Leif Johansson, ledamot
Håkan Mogren, ledamot
Göran Sandberg, ledamot
Ingrid Sundström, ledamot och verkställande ledamot
Jacob Wallenberg, ledamot
Marcus Wallenberg, ledamot

Lovisa Wallenberg, suppleant