Beviljade stipendier 2016

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse

Beviljade stipendier 2016

Stiftelsen har under 2016 beviljat 26 stipendier för utlandsstudier. Huvuddelen av stipendierna avser studier i USA och Storbritannien.

Totalt beviljat belopp under året uppgår till 18 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har nästan 2 790 stipendier delats ut, motsvarande drygt 509 miljoner kronor.