Beviljade stipendier 2015

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse

Beviljade stipendier 2015

Stiftelsen har under 2015 beviljat 60 stipendier för utlandsstudier. Huvuddelen av stipendierna avser studier i USA och Storbritannien.

Totalt beviljat belopp under året uppgår till mer än 28 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har nästan 2 760 stipendier delats ut, motsvarande drygt 493 miljoner kronor.