Styrelsen

Styrelsen

Stiftelsens styrelse fattar beslut om anslag och policy medan Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning och dess angelägenheter sköts av Institutets styrelse.

Styrelsen för Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

Marcus Wallenberg, ordförande

Hans Wibom, verkställande ledamot                              
Johan Hirschfeldt, ledamot

Styrelsen för Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning

Johan Hirschfeldt, ordförande
Hans Wibom,  verkställande ledamot
Torgny Håstad, ledamot
Gustaf Lindencrona, ledamot
Michael Bogdan, ledamot