Nordiska Juristpriset

Nordiska Juristpriset

Nordiska Juristpriset, "Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser", instiftades 1980 av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Priset delas ut i samband med de nordiska juristmötena, vilka hålls vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna.

Priset har fram till 2014 delats ut 12 gånger. Den första utdelningen skedde 1981. Enligt stadgarna för priset skall detta tilldelas nordiska jurister som erkänsla för särskilt framstående praktiskt eller teoretiskt rättsvetenskapligt författarskap.

Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning som är grundat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utser pristagare på grundval av förslag från juristmötesstyrelserna i samtliga nordiska länder.

2014 års prisstagare

I  samband med öppnandet av det förtionde nordiska juristmötet i Oslo mottog professor emeritus Stig Strömholm, Uppsala, ur H.M. Kung Harald V:s hand "Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser". Prissumman var 1.000.000 kronor.

Institutet för Rättsvetenskapliga Forskning motiverar sitt beslut: för ett omfattande och framstående civilrättsligt och europarättsligt författarskap av stor betydelse för nordisk rättsutveckling.