Beviljade anslag 2016

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning

Beviljade anslag 2016

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning

Under 2016 har Stiftelsen beviljat 2,5 miljoner kronor i anslag. Från bildandet 1947, har nästan 67 miljoner kronor beviljats anslag och stipendier.

Bidrag har under 2016 lämnats till framställande av nya rättsvetenskapliga verk. Fortsatt bidrag har lämnats till ett flertal arbeten samt till tryckningsbidrag och mindre anslag.

Dessutom har anslag beviljats till ett postdokprogram på Lunds universitet.