Beviljade anslag 2015

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning

Beviljade anslag 2015

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning

Under 2015 har Stiftelsen beviljat 2,5 miljoner kronor i anslag. Från bildandet 1947, har nästan 64 miljoner kronor beviljats anslag och stipendier.

Bidrag har under 2015 lämnats till framställande av nya rättsvetenskapliga verk. Fortsatt bidrag har lämnats till ett flertal arbeten samt till tryckningsbidrag och mindre anslag.

Dessutom har anslag beviljats till ett postdokprogram på Uppsala universitet.