Forskningsbidrag och stipendier 2016

Beviljade forskningsbidrag till nya arbeten:

Andreas Anderberg, Fängelse på livstid - lagens strängaste straff. Reglering, praxis, omvandling
Anders Eriksson, Efterarv
Linn Bergman, Interests in Conflict
Gregor Noll, Kognitiv människa-maskininteraktion och krigets lagar
Göran Millqvist, Utsökningsbalken (UB)
Kavot Zillén, Bok om religionsfrihet
Kerstin Nordlöf och Laura Ervo, En modern brottmålsprocess
Mats Tjernberg, Skatterättslig lagtolkningslära
Annina Persson, Utsökningsbalken. En kommentar.
Torkel Gregow, Utsökningsbalken - En kommentar 

Beviljade forskningsbidrag till pågående arbeten:

Bengt Domeij, Ny lärobok i patenträtt
Jack Ågren, Social adekvans
Jenny Julén Votinius, Föräldraledighetslagens missgynnandeförbud – de tio första åren.
Johan Lindholm, Konstitutionell rätt
Kalle Kroon, Från livegenskap till rättvisa.
Nils-Olof Berggren, Rättspraxis litteraturen
Peter Westberg, Konflikt och kontrakt
Sacharias Votinius, Mänskliga rättigheter i kontraktsrätten – harmoni eller konflikt?
Ulf Bernitz, "Rättsskyddet i Europarätten

Övriga anslag

Lunds universitet, postdokprogram, Britta Sjöstedt