Forskningsbidrag och stipendier 2015

Forskningsbidrag och stipendier 2015

Beviljade forskningsbidrag till nya arbeten

Bengt Domeij: Ny lärobok i patenträtt
Jack Ågren: Social adekvans
Jannice Käll: Modern Immaterialrätt (lärobok)
Johanna Schiratzki: Relationsrätten -- rättsliga konsekvenser av personliga relationer
Katalin Capannini-Kelemen: Meningsskiljaktighet i europeiska författningsdomstolar: En jämförande analys 
Kerstin Nordlöf: Unga lagöverträdare med allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället 
Merima Bruncevic: Modern Immaterialrätt (lärobok)
Stefan Ryding-Berg: Säkerhetsskyddsjuridik

Beviljade forskningsbidrag till pågående arbeten

Axel Hilling: Tolkning av skattelag
Claes Lernestedt: Straffrätt och psykisk störning
Jenny Julén Votinius: Föräldraledighetslagens missgynnandeförbud – de tio första åren
Kalle Kroon: Från livegenskap till rättvisa
Maria Hilling: Generalklausuler mot skatteflykt och skatteavtal
Marie Karlsson-Tuula: Företagshypotek (uppdatering av Gösta Wallins bok)
Nils-Olof Berggren: Rättspraxis i litteraturen 
Peter Westberg:  "Konflikt och kontrakt"
Sacharias Votinius: Mänskliga rättigheter i kontraktsrätten - harmoni eller konflikt?
Stefan Olsson: Skattekultur
Ulf Bernitz: Rättsskyddet i europarätten

Övriga anslag

Uppsala universitet: Postdokprogram