Forskningsbidrag och stipendier 2011

Forskningsbidrag och stipendier 2011

Beviljade anslag 2011:

Under 2011 har anslag beviljats om totalt 5 miljoner kronor.

Bidrag har lämnats till framställande av tolv nya rättsvetenskapliga verk. Fortsatt bidrag har lämnats till ett tjugotal arbeten samt till tryckningsbidrag och mindre anslag.

Dessutom har de juridiska fakulteterna vid universiteten i Uppsala, Lund, Umeå och Stockholm samt den juridiska institutionen inom Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på Stiftelsens begäran lämnat förslag på förtjänta yngre forskare som av Institutet erhållit stipendier på sammanlagt 1,3 miljoner kronor.

Anslag har även beviljats Nordiska Juristpriset 2014 och ett symposium om upphovsrätt.

Nordiska Juristpriset, instiftat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, delades ut i samband med Nordiska juristmötet i Stockholm i augusti 2011. Priset om totalt en miljon kronor tilldelades professor Thomas Wilhelmsson, Helsingfors universitet