Författarbidrag

Stiftelsen stödjer tillkomsten av rättsvetenskapliga verk.

Ansökans utformning

Stiftelsen har ett särskilt ansökningsformulär. Innan formuläret fylls i ska det sparas ner lokalt på den dator som används. Dokumentet ska döpas med den sökandes namn.

I ansökan ska klart anges:

  • forskningsprojektets inriktning/motsvarande och i tillämpliga fall med angivande av adekvata vetenskapliga referenser
  • det behov ansökan avser tillgodose inklusive en detaljerad kostnadskalkyl
  • huvudsökandens CV samt uppgifter om forskningsstöd från andra källor

Ansökningsblankett

En fullständig ansökan jämte bilagor ska skickas med e-post till srf [at] wfab [dot] se

Ansökningstid

1 april respektive 1 oktober, gäller även ansökan om förlängning.

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev.
Beviljade stipendier publiceras på Stiftelsens hemsida i direkt anslutning till beslut.

Rapportering

I samband med ansökan om förlängning respektive vid bidragsperiodens slut ska rapport över utfört arbete tillställas Stiftelsen via e-post till srf [at] wfab [dot] se.