Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Ruth och Richard Julins Stiftelse

Hans Wibom, ordförande
Rolf Julin, ledamot
Sören Mellstig, ledamot
Peter Möller, ledamot
Richard Julin, suppleant
Ulf Thornander, suppleant
Richard Åhlberg, suppleant