Beviljade anslag 2015

Under år 2015 beviljades anslag om totalt 24 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har drygt 371 miljoner kronor delats ut.

Anslag 2015:

Ersta Diakoni
Medicinteknisk utrustning för Ersta sjukhus kliniker

Brommageriatriken
Säkrare läkemedelshantering vid Brommageriatriken

Stockholms Sjukhem
Öppna vårdplatser Hus A 1

Sophiahemmet ideell förening
Investering i IT-baserat ledningssystem

Sophiahemmet ideell förening
Investering i narkosapparater

Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux
Moderna tekniska hjälpmedel till patientrum

Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshem
Ny sjukvårdsanpassad teknik och medicinsk utrustning

Sophiahemmet ideell förening
Inköp av hjärtstartare

Föreningen Blomsterfonden
Ökad trygghet och kvalitetssäkring i vården genom nya och innovativa IT-hjälpmedel

Sophiahemmet ideell förening
Investeringi kallelselarm till vårdavdelningen

Samfundet Birgittasystrarna
Komplettering av sjukvårdsutrustning, hjälpmedel samt utbildning

Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm
Psykologiskt stöd till sörjande

Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas
Psykoterapeutisk behandling vid S:t Lukas i Stockholm

Kungsholmens sjukvårdsförening 
Inköp av utrustning