Ansökan

Ansökan

Stiftelsen stödjer icke-vinstdrivande privata sjukvårdsinrättningar och delar årligen ut ca 25 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer.

Ansökans utformning

För ansökan om anslag ska Stiftelsens ansökningsformulär användas. Innan formuläret fylls i ska det sparas ner lokalt på den dator som används. Dokumentet ska döpas med den sökandes namn.

I ansökan ska klart anges:

  • Vad ansökan avser - kort beskrivning
  • En fullständig kostnadskalkyl
  • En tidsplan
  • Organisationens senaste årsredovisning samt stadgar eller bolagsordning
  • En fullständig ansökan jämte bilagor skall inges i ett exemplar

Ansökan skickas via e-post till rrj [at] wfab [dot] se.

Ansökningstid

Sista ansökningsdag under våren: 1 mars.
Sista ansökningsdag under hösten: 1 september.

Stiftelsens styrelse sammanträder normalt två gånger per år och behandlar ansökningar i den takt beredningen hunnit slutföras.

Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes samt publiceras på hemsidan