Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik stödjer forskning, främst ekonomi och teknik i Sverige och Finland.

Beviljade anslag 2017

Stiftelsen har under 2017 beviljat anslag om drygt 2,3 miljoner kronor.
Sedan Stiftelsens grundande har anslag om 60,6 miljoner kronor delats ut.