Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik stödjer forskning, främst ekonomi och teknik i Sverige och Finland.

Beviljade anslag 2016

Stiftelsen har under 2016 beviljat anslag om drygt 1,8 miljoner kronor.
Sedan Stiftelsens grundande har anslag på drygt 58 miljoner kronor delats ut.

Beviljade anslag 2016

Aalto University School of Business
Digitalizing the Forestry Industry Value Chain: An Empirical Study of the Forestry Industry in Sweden and Finland

HANKEN Svenska Handelshögskolan
Multinational Finance Society -konferens 26.–29.6.2016 i Stockholm

HANKEN Svenska Handelshögskolan
Doctoral course: Corporate Social Responsibility and Sustainability in the Nordic Context

HANKEN Svenska Handelshögskolan
Course in Nordic Corporate Governance for Master's students