Beviljade anslag 2015

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik stödjer forskning, främst ekonomi och teknik i Sverige och Finland.

Beviljade anslag 2015

Stiftelsen har under 2015 beviljat anslag om drygt 4,5 miljoner kronor.
Sedan Stiftelsens grundande har anslag på drygt 56 miljoner kronor delats ut.

Beviljade anslag 2015

Kulturfonden för Sverige och Finland
Tandem Leadership

Finlandsinstitutet
För Finlandsinstitutets samhällsseminarier åren 2016-2018

Ratio - Näringslivets forskningsinstitut
Organizing Digitalization of Manufacturing: Managing Human Capital, Business Processes, and Technology

Association of Space Exploreres, ASE
ASE XXVIII Planetary Congress i Sverige 2015

KTH
Svensk-finskt forskningsutbyte 2015-2016

HANKEN Svenska Handelshögskolan
Analysis and Mitigation of Cargo Theft Risk