Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete

Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete

Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete

Stiftelsen grundades den 30 mars 1976 genom en donation från Skandinaviska Enskilda Banken till hedrande av Tekn. dr Marcus Wallenberg (1899-1982) i samband med att denne avgick som ordförande i bankens styrelse.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja vetenskaplig forskning. Stiftelsens medel ska användas för anordnande av internationella vetenskapliga symposier i Sverige.

Anslag på nästan 38 miljoner kronor

Under 2015 beviljades 2,2 miljoner kronor i anslag till 12 symposier. Sedan Stiftelsens grundande har knappt 38 miljoner kronor delats ut till 164 olika vetenskapliga symposier.