Beviljade anslag 2016

Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete

Beviljade anslag 2016

Stiftelsen stödjer symposier och konferenser i vilka ett antal experter bereds tillfälle att diskutera vetenskapliga problem av särskilt intresse för svensk forskning.

Sammanlagt har Stiftelsen genom åren beviljat anslag om ett totalt belopp om drygt 38 miljoner kronor till 169 olika vetenskapliga symposier.

Under 2016 beviljades 665 000 kronor till fem symposier/ konferenser.