Beviljade anslag 2015

Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete

Beviljade anslag 2015

Stiftelsen stödjer symposier och konferenser i vilka ett antal experter bereds tillfälle att diskutera vetenskapliga problem av särskilt intresse för svensk forskning.

Sammanlagt har Stiftelsen genom åren beviljat anslag om ett totalt belopp om knappt 38 miljoner kronor till 164 olika vetenskapliga symposier.

Under 2015 beviljades 2,2  miljoner kronor till 12 symposier/ konferenser.