Utlysningar

Utlysningar

Stiftelsens medel ska användas för anordnande av internationella vetenskapliga symposier i Sverige.

Sista ansökningsdag är årligen 1 oktober.