Wallenberg Clinical Fellows 2016

Wallenberg Clinical Fellows 2016

Under 2016 har två läkare beviljats anslag. Programmet gör det möjligt att kombinera en vanlig tjänst med klinisk forskning.

Syftet med forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows är att stimulera svenska läkares kliniska forskning och att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö. Programmet vänder sig i första hand till yngre läkare. De sökande är disputerade med läkarexamen, verksamma vid kliniker på svenska sjukhus eller inom den svenska primärvården, och har forskaranknytning till svenska universitet.

2016 års Wallenberg Clinical Fellows:

Dr Sara Gredmark Russ, ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet.
Projekt: Immunologisk aktivitet vid fästingburen encefalit (TBE) – kliniska och experimentella studier för förbättrad diagnostik, behandling och vaccinationsstrategier

Sara Gredmark Russ driver ett nydanande forskningsprojekt där hon undersöker det immunologiska svaret vid fästingburen encefalit, TBE. TBE är en akut virusinfektion som överförs till människa genom bett av infekterade fästingar. Den kan leda till allvarlig hjärninflammation och kan ge upphov till långvariga komplikationer bland annat i form av huvudvärk och koncentrationssvårigheter. I nuläget finns det ingen behandling för TBE, utan endast behandling för själva symptomen. Med hjälp av anslaget hoppas Sara Gredmark Russ få nya insikter om sjukdomens underliggande orsaker vilket kan leda till utveckling av nya specifika behandlingsmetoder.

Dr Emma Niméus, specialistläkare i bröstcancerkirurgi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.
Projekt: Proteogenomic signatures for improved prognosis in recurring breast cancer

Emma Niméus forskning rör de mekanismer som leder till lokalt återfall vid bröstcancer, dvs. återfall i samma bröst. Idag finns inga metoder för att förutsäga risken för lokalt återfall efter kirurgisk behandling av bröstcancer. För att säkerställa att patienten får rätt behandling efter operation, och på så vis undvika lokalt återfall, behövs nya kliniska markörer. I projektet vill Emma Niméus identifiera proteinprofiler som kan knytas till lokalt återfall och möjliggöra en förbättring av den kliniska rutinen.

Foto: Marcus Marcetic