Wallenberg Clinical Fellows 2015

Wallenberg Clinical Fellows 2015

Under 2015 har fem läkare beviljats anslag. Programmet gör det möjligt att kombinera en vanlig tjänst med klinisk forskning.

Följande forskare beviljades anslag under 2015:

Docent Magnus Bäck, Karolinska institutet, Stockholm.
Projekt: Ateroskleros och aortastenos: En translationell studie med fokus på inflammation och dess upplösning.
Mer om projektet

Dr Mattias Carlsten, Karolinska institutet, Stockholm.
Projekt: Genetisk omprogrammering av NK-celler för förbättrad effekt av antikroppsbehandling mot lymfom.
Mer om projektet

Docent Anca Irinel Catrina, Karolinska institutet, Stockholm.
Projekt: Kartläggning av sambandet mellan sjukdomsspecifika antikroppar och vävnadsdestruktion vid ledgångsreumatism.
Mer om projektet

Docent Liv Eidsmo, Karolinska institutet, Stockholm.
Projekt: T-cells baserade immunologiska ärr i huden vid återkommande eksem och psoriasis - nya angreppspunkter för framtida behandling.
Mer om projektet

Docent Oscar Hansson, Lunds universitet.
Projekt: Nya biomarkörer och hjärnavbildningstekniker för Alzheimers sjukdom – för att förbättra tidig diagnostik och möjliggöra nya behandlingar.
Mer om projektet