Wallenberg Clinical Fellows 2015

Under 2015 har fem läkare beviljats anslag. Programmet gör det möjligt att kombinera en vanlig tjänst med klinisk forskning.

Följande forskare beviljades anslag under 2015:

Docent Magnus Bäck, Karolinska institutet, Stockholm.
Projekt: Ateroskleros och aortastenos: En translationell studie med fokus på inflammation och dess upplösning.
Mer om projektet

Dr Mattias Carlsten, Karolinska institutet, Stockholm.
Projekt: Genetisk omprogrammering av NK-celler för förbättrad effekt av antikroppsbehandling mot lymfom.
Mer om projektet

Docent Anca Irinel Catrina, Karolinska institutet, Stockholm.
Projekt: Kartläggning av sambandet mellan sjukdomsspecifika antikroppar och vävnadsdestruktion vid ledgångsreumatism.
Mer om projektet

Docent Liv Eidsmo, Karolinska institutet, Stockholm.
Projekt: T-cells baserade immunologiska ärr i huden vid återkommande eksem och psoriasis - nya angreppspunkter för framtida behandling.
Mer om projektet

Docent Oscar Hansson, Lunds universitet.
Projekt: Nya biomarkörer och hjärnavbildningstekniker för Alzheimers sjukdom – för att förbättra tidig diagnostik och möjliggöra nya behandlingar.
Mer om projektet