Wallenberg Clinical Fellows 2014

Wallenberg Clinical Fellows 2014

Under 2014 har fem läkare beviljats totalt 22 miljoner kronor i anslag. Programmet gör det möjligt att kombinera en vanlig tjänst med klinisk forskning.

Följande forskare beviljades anslag under 2014:

Dr Anna Lindstrand, Karolinska Institutet, Stockholm
Projekt: Balanserade kromosomavvikelser och inlärningsproblem, en genväg till nya gener.
Mer om projektet

Docent Ola Nilsson, Karolinska Institutet, Stockholm
Projekt: Identifiering av nya genetiska mekanismer för oförklarade kortvuxenhet.
Mer om projektet

Docent Jaakko Patrakka, Karolinska Institutet, Stockholm
Projekt: Validering av nya podocyte-associerade GPCRs som terepautiska mål för diabetes nefropati.
Mer om projektet

Docent Predrag Petrovic, Karolinska Institutet, Stockholm
Projekt: Kognitiv Neuropsykiatri och förväntansprocesser.
Mer om projektet

Docent Alexandru Schiopu, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Projekt: Identifiering av nya prognostiska biomarkörer och behandlingsmål i kardiovaskulär sjukdom, med särskilt fokus på S100 proteiner.
Mer om projektet