Wallenberg Clinical Fellows 2013

Wallenberg Clinical Fellows 2013

Under 2013 har fem läkare beviljats totalt 22 miljoner kronor i anslag. Programmet  gör det möjligt  att kombinera en vanlig tjänst med klinisk forskning.

Följande forskare beviljades anslag under 2013:

Jonas Axelsson, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
”Therapeutic implications of impaired LRP2 endocytosis in the proximal renal tubules in patients with reduced renal function.”

Jon Lampa, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
”Specific neuro-immune pathways and impact on rheumatic disease.”

Jonas Mattsson, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
”Behandling av livshotande infektionskomplikationer hos patienter efter allogen stamcellstransplantation samt behandling av leukemiåterfall,”

Magnus Rasmussen, Skånes universitetssjukhus, Lund
”Infektioner med grampositiva opportunistiska bakterier-patogenes, presentation och behandling.”

Johanna Ungerstedt, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
”Exploring the role of redox regulation and epigenetics in normal hematopoiesis and in the pathogenesis of the myelodysplastic syndromes (MDS).”