Wallenberg Clinical Fellows 2012

Wallenberg Clinical Fellows 2012

Under 2012 har fem  läkare beviljats totalt 22 miljoner kronor i anslag genom forskarprogrammet för kliniskt verksamma läkare. Programmet  gör det möjligt  att kombinera en vanlig tjänst med klinisk forskning.

Följande forskare beviljades anslag under 2012:

Johan Ärnlöv, Högskolan Dalarna, projektet “Novel insights into the cardiorenal continum”

Svetlana Lajic, Karolinska Institutet, projektet “Prenatal treatment of Congenital Adrenal Hyperplasia”

Olov Ekwall, Sahlgrenska universitetssjukhuset, projektet” Kliniska och experimentella studier av central toleransutveckling”

Gregor Guron, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, projektet ”How does chronic renal failure cause arterial injury?”

Thomas Schön, Länssjukhuset Kalmar, projektet ”Förbättrad behandling mot tuberkulos genom optimering av läkemedelsbehandling och immunsvar”