Wallenberg Clinical Fellows 2010 och 2011

Wallenberg Clinical Fellows 2010 och 2011

Anslag till kliniskt verksamma läkare gör det möjligt att kombinera en vanliga tjänst med klinisk forskning. Studier kring stora folksjukdomar som demens, diabetes, hjärtinfarkt och ryggbesvär är några exempel på den kliniska forskning som bedrivs med hjälp av anslagen.

Följande forskare tilldelades anslag 2011:

Fredrik Ghosh, Skånes universitetssjukhus, Lund

Martin Ingelsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Martin Johansson, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Alkistis Skalkidou, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ulrika Ådén, Karolinska Institutet, Solna

2010 års anslag:

Anna Färnert, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Isabel Gonçalves, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Stefan Hansson, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Björn Nilsson, Lunds universitet, institutionen för Laboratoriemedicin, Lund

Madeleine Zetterberg, Göteborgs universitet, institutionen för neurovetenskap, Göteborg