Projektanslag 2014

Under 2014 har följande beviljats anslag av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse:

Projektanslag     

Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre
Projekt: Advancing Fundamental Knowledge of Natural Capital, Resilience and Biosphere Stewardship – A Research Exchange Program between Stanford University and Stockholm Resilience Centre, Stockholm University
Beviljat anslag: 9 100 00 kronor

Umeå universitet, institutionen för informatik
Projekt: Risks and Rewards in Platform-Centric Ecosystems: A Longitudinal Study of Evolutionary Success and Failure Mechanisms
Beviljat anslag: 8 964 000 kronor

Utrikespolitiska institutet
Projekt: Power Shift in East Asia? 'Soft Power' Analyses
Beviljat anslag: 6 604 000 kronor

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Projekt: The Democratization of International Organizations through the Involvement of Transnational Actors: Which? How? Why?
Beviljat anslag: 6 000 000 kronor

Handelshögskolan i Stockholm, SCERI
Projekt: The Political Economy of New Media in Asia
Beviljat anslag: 5 573 000 kronor

Handelshögskolan i Stockholm, CASL
Projekt: The structures, meanings and practices of entrepreneurial networking in different national contexts
Beviljat anslag: 5 398 000 kronor

Umeå universitet, institutionen för psykologi
Projekt: Measuring the costs and benefits of curiosity: Exploratory behavior and learning outcomes
Beviljat anslag: 5 253 000 kronor

Institutet för mediestudier
Projekt: Mediernas kvalitet och innehåll
Beviljat anslag: 5 000 000 kronor

Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Projekt: Political participation among young people - from party democrats to social media activists?
Beviljat anslag: 5 000 000 kronor

Umeå universitet, Sociologiska institutionen
Projekt: Explaining cross-national differences in environmental attitudes and behavior: on the role of political institutions for solving the collective action dilemma
Beviljat anslag: 4 800 000 kronor

Ratio- Näringslivets forskningsinstitut
Projekt: The Co-evolution of Technology and Regulation
Beviljat anslag: 4 634 000 kronor

KTH, Industriell ekonomi och organisation
Projekt: Renaissance for the Periphery? Analysing the conditions for industrial transformation in peripheral regions
Beviljat anslag: 4 602 000 kronor

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Projekt: Searching for Opposition in European Union Affairs
Beviljat anslag: 4 100 000 kronor

Stiftelsen Stora Kopparberget 
Projekt: Falu Gruva - Sveriges första kulturhistoriska science center
Beviljat anslag: 3 700 000 kronor

Göteborgs universitet 
Projekt: New media and the balance of work and home life: How IT-use affects the boundaries of daily activities
Beviljat anslag: 3 623 000 kronor

Raoul Wallenberg Academy, Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders
Projekt: Ledarskapsprogrammet och skolmaterial för Raoul Wallenbergs dag
Beviljat anslag: 3 500 000 kronor

Entreprenörskapsforum
Projekt: Philanthropy - innovations, entrepreneurship, economic development and societal values
Beviljat anslag: 3 481 000 kronor

Uppsala universitet, Nationalekonomi
Projekt: Structural Models of Economic Dynamics - Combining Theory with Micro Data
Beviljat anslag: 3 330 000 kronor

Stockholms universitet, Socialantropologi
Projekt: Pathways to Success: the upcoming elite among descendants of migrants in Sweden
Beviljat anslag: 3 200 000 kronor

Stockholms universitet, CHESS
Projekt: Mechanisms behind growing inequalities in health – going beyond existing explanations
Beviljat anslag: 3 200 000 kronor

Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Projekt: Det framtida stridsfältet - Krigsvetenskap i 21:a århundradet
Beviljat anslag: 3 000 000 kronor

Örebro universitet, JPS
Projekt: Avdrag för ingående mervärdesskatt
Beviljat anslag: 2 800 000 kronor

Göteborgs universitet, institutionen för Ekonomi och Samhälle
Projekt: Urban logistics activities: Freight transport efficiency vs. land use conflicts
Beviljat anslag: 2 583 000 kronor

Umeå universitet, Sociologiska institutionen
Projekt: Anti-immigrant attitudes in a changing Europé
Beviljat anslag: 2 500 000 kronor

Handelshögskolan i Stockholm
Projekt: Vidareutveckling av programmet: Master in International Management
Beviljat anslag: 1 000 000 kronor

Centrum för Näringslivshistoria
Projekt: Källor till svenskt näringslivs historia i öster steg 2
Beviljat anslag: 1 000 000 kronor

Svenska Matematikersamfundet
Projekt: Wallenbergpriset i Matematik
Beviljat anslag: 900 000 kronor

Övriga anslag     

Marcus Wallenbergs Stiftelse för främjande av Skogsindustriell forskning
Bidrag till utdelande av Marcus Wallenbergpriset 2014
Beviljat anslag: 4 000 000 kronor

Vasamuseets vänförening   
Projekt Vasakanon
Beviljat anslag: 2 000 000 kronor

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande
Verksamheten 2014
Beviljat anslag: 843 000 kronor