Predrag Petrovic

Predrag Petrovic

Predrag Petrovic är forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och psykiater på Psykiatri Nordväst, Stockholm.

Förväntansprocesser innebär att hjärnan ständigt jämför inkommande signaler med redan tidigare genererad kunskap. Om de inte matchar skapar hjärnan en felsignal som är ett tecken på att hjärnan måste förändra sig för att bättre förstå sin omgivning. Mycket tyder på att denna grundläggande process är en viktig komponent både vid psykiatriska tillstånd, som depression och psykos, och för placeboeffekten. Med moderna metoder för avbildning av hjärnan och specifika beteendetester vill Petrovic bättre förstå hur dessa processer hänger ihop på systemnivå.