Ola Nilsson

Ola Nilsson

Ola Nilsson är specialistläkare i barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och forskningsledare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Tillväxtstörningar av olika slag är en av de vanligaste anledningarna till att barn remitteras till barnendokrinologiska mottagningar. Genom att använda avancerade genetiska metoder vill Nilsson identifiera de mutationer i generna som orsakar tillväxtrubbningar hos barn, med målet att kunna förbättra diagnostik och behandling av tillväxtproblem. Sådan kunskap kan också bli till nytta för barn som fått problem med tillväxten efter cancerbehandling.