Jaakko Patrakka

Jaakko Patrakka

Jaakko Patrakka är ST-läkare i patologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och enhetschef vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet.

Mellan 30 till 40 procent av diabetespatienterna utvecklar njurkomplikationen diabetes nefropati, som ofta leder till livshotande tillstånd som bara kan behandlas med kronisk dialys eller njurtransplantation. I njurarna finns podocyter, celler viktiga för blodfiltreringen, som har visat sig ha en central roll i utveckling av nefropati. Patrakka har som mål att utveckla en ny läkemedelsbehandling för nefropati, som bygger på att kontrollera podocyters signaleringsmekanismer.