Beviljade anslag 2015

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Beviljade anslag 2015

164 miljoner kronor till svensk forskning

Under 2015 har Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag om drygt 164 miljoner kronor. Totalt har 20 projektanslag beviljats. Dessutom har anslag till 5 Wallenberg Clinical Fellows beviljats, programmet som pågått under tio år har målet att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta unga kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet.

Stiftelsens profilområden är samhällsvetenskap, juridik samt program inom klinisk medicin.

Sedan Stiftelsens grundande har drygt 2 miljarder kronor beviljats i from av projekt, stipendieanslag och forskartjänster, varav drygt 683 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2015 beviljade Wallenbergstiftelserna drygt 2 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för ett antal Stiftelser grundade av familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.