Projektanslag

Projektanslag

Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska vara fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Ett projekt ska ha en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet eller andra påbörjade projekt. Ett normalprojekt har en budget mellan 3 till 10 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Sista ansökningsdag är den 1 april varje år.

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Riktlinjer projektanslag:

  • Det ska röra sig om forskarinitierade projekt av högsta internationella standard
  • Projektet ska vara fokuserat till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning
  • Anslaget ska inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt
  • Ingen begränsning i antalet forskargrupper eller forskargruppernas lokalisering, varken organisatoriskt eller geografiskt. Huvudsökanden ska ha fast anknytning till svenskt lärosäte
  • Normalprojekten bör ha en budget mellan 3 till 10 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år
  • Anslag till utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom finansiering av avskrivningskostnader
  • Ett projekt kan maximalt prövas för anslag vid tre separata ansökningstillfällen

Anslag till utrustning beviljas i normalfallet endast som en del av ett projekt där kostnad för utrustningen är direkt relaterad till projektets vetenskapliga verksamhet. Utrustning som finansieras som en del av projektkostnaden ska avskrivas under projektets löptid.

Publicering

Forskning finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska alltså vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.