Anna Lindstrand

Anna Lindstrand

Anna Lindstrand är specialistläkare vid Kliniskt genetiska avdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Mycket talar för att utvecklingsneurologiska problem, som ADHD, dyslexi, autism, inlärningsproblem och utvecklingsförsening har en genetisk bakgrund. Genom att studera arvsmassan hos personer som har en avvikande struktur på sina kromosomer och utvecklingsneurologiska problem hoppas Lindstrand kunna identifiera gener som orsakar problemen.