Alexandru Schiopu

Alexandru Schiopu

Alexandru Schiopu är ST-läkare i internmedicin och kardiologi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet.

En stor andel av patienterna med kranskärlssjukdom löper risk att drabbas av en ny hjärtinfarkt på grund av den skadliga inflammation som uppstår i hjärtat och kranskärlen efter hjärtinfarkt. Nyligen har forskare identifierat specifika proteiner som misstänks öka inflammationen i hjärtmuskeln och lösgöra åderförkalkningsplack som kan bilda blodproppar. Schipou kommer bland annat att mäta halten av inflammatoriska proteiner i hjärtpatienters blod för att bättre kunna bedöma risken för vidare komplikationer.