Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Verksamhetsberättelser

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har under 2013 beviljat närmare 74 miljoner kronor till olika anslag och till Stiftelsens program. Detta är det största beloppet som hittills delats ut under ett enskilt år.

Stiftelsen, som i huvudsak stödjer projekt inom humaniora och lärande, har sedan grundande, 1960, biviljat anslag för närmare 920 miljoner kronor.