Digital utbildningsplattform fostrar framtidens entreprenörer

Kanske växer framtidens Ikea, H&M och Spotify fram redan på gymnasiet. Entreprenörskap är numera en del av läroplanen. Men det krävs nya pedagogiska verktyg som på ett verklighetstroget sätt berättar om livet som företagare. Organisationen Ung Företagsamhet har utvecklat en modern digital utbildningsplattform.

Sedan 2011 finns en ny läroplan, GY11, med ett uttalat mål att entreprenörskap ska genomsyra hela gymnasieutbildningen. Eleverna ska lära sig om företagsekonomi och om företagens roll i samhället. För eleverna ska det vara en lika naturlig framtidstanke att starta ett företag som att leva sitt liv som anställd.

Det är en förändring som välkomnas från den ideella organisationen Ung Företagsamhet, säger Anna Skiöldebrand Berg, vice VD.

– Sverige är ett av de sista länderna i Europa som har lyft in entreprenörskap i läroplanen. Det är en strategisk satsning. Entreprenörskap främjar kreativ problemlösning och samarbetsförmåga, egenskaper som eleverna har nytta av i många olika ämnen.

Broar mellan skola och näringsliv

Ung Företagsamhet bildades redan 1980 i Östergötland efter en förlaga från USA. Grundtanken är att gymnasieungdomar får möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag som en del av sin gymnasieutbildning. Från den blygsamma starten har verksamheten nått ut över hela landet. Under årens lopp har fler än 250 000 elever genomgått UF-företagande, och många av dem har fortsatt som företagare.

– Under ett typiskt år startas omkring 7 000 UF-företag med affärsidéer på helt olika nivåer: det kan röra sig om allt från avancerade mobilapplikationer till att baka muffins.

Nu byggs broar mellan skolan och näringslivet på ett helt annat sätt än förr, men pedagogiken har inte hängt med i samma takt som attitydförändringen. Ung Företagsamhet gör därför en storsatsning för att underlätta för lärare att jobba med entreprenörskap i skolan. Projektet stöds av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Projektets första del handlar om fortbildning. Ung Företagsamhet har tagit fram programanpassade lärarhandledningar och skräddarsydda utbildningar till lärare som visar hur just de kan arbeta med entreprenörskap i klasserna, berättar Olof Gränström, utbildningsansvarig.

– Det är viktigt att se till lärarnas egna behov. Via våra regionala ombud ordnar vi fortbildningar hos olika myndigheter som till exempel Skatteverket och Tullverket. Vi lyfter fram förebilder där kunniga UF-lärare får möta andra lärare. Vi talar lärarnas eget språk genom att koppla fortbildningen till läroplaner och självklara begrepp som lärarna förstår.

För tveksamma lärare är det viktigt att kunna påvisa det digra kunskapsinnehållet.

– Till viss del handlar det om att slå hål på myten om att entreprenörskap är flummigt, säger Anna Skiöldebrand Berg.

Stöd till nya kreativa näringar

Ung Företagsamhet når också ut till helt nya målgrupper. Tidigare var det framför allt elever vid ekonomiprogrammet som startade UF-företag. Men nu är intresset stort även på de praktiska och estetiska programmen.

– Estetprogrammet är ett av de snabbast växande på gymnasiet och där kan vi se en motsvarande utveckling i samhället med många kreativa näringar. De allra flesta kommer att bli egenföretagare som författare, konstnärer eller musiker. Därför måste vi närma oss estetprogrammet och stödja lärarna, agera bollplank och ta fram ett direkt stöd för elever som inte är vana vid företagsekonomi, säger Olof Gränström.

Verklighetsnära läromedel

Projektets andra del handlar om ett nytt internetbaserat läromedel som berättar om företagandets villkor på ett modernt och pedagogiskt sätt. E-plattformen varvar text, film och övningar och visar med konkreta exempel livet som företagare så verklighetstroget som möjligt, förklarar Anna Skiöldebrand Berg.

– Utbildningen är teoretisk och knyter an till den praktiska upplevelsen i UF-företaget. Genom att varva teori och praktik skapas en bättre djupinlärning. Vi använder också en lättare vokabulär för att närma oss de svåra begreppen. Man ska lära sig vad en likviditetsbudget är, men det behövs mjuka ingångar.

Utbildningsplattformen stödjer också lärarna i deras undervisning och ger lärare som tidigare har begränsade kunskaper inom ekonomi möjligheten att handleda elever i UF-företagande samtidigt som de fortbildar sig själva.

– Det är viktigt att lärarna känner sig kompetenta. Samtidigt får många elever en vägledning till hur de i framtiden ska kunna leva på sin passion, som till exempel musik. Utbildningen ger en bättre omvärldsförståelse, och man blir mer användbar inom ett företag som anställd om man känner till även företagandets villkor, säger Olof Gränström.

Ung Företagsamhet arbetar nu med att marknadsföra projektet i hela landet och med att aktivt hjälpa till i skolorna. Målet är att 40 procent av gymnasieeleverna ska driva ett UF-företag läsåret 2015/16, jämfört med 17 procent läsåret 2011/12.

– Det förekommer solskenshistorier där eleven aktivt byter skola för att få chansen att driva ett UF-företag. Men det är tråkigt att elevens bakgrund eller hemort ska behöva påverka. Visionen är att alla som vill ska kunna få prova på att driva ett UF-företag, avslutar Anna Skiöldebrand Berg.

Text Nils Johan Tjärnlund
Bild Magnus Bergström