Beviljade anslag 2016

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Beviljade anslag 2016

Totalt 88 miljoner kronor

Under 2016 beviljade Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond anslag om totalt drygt 88 miljoner kronor till olika program och projekt.

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 1,1 miljard kronor delats ut i form av projekt- och stipendieanslag, varav nästan 397 miljoner under de senaste fem åren

Stiftelsens profilområden är humaniora och lärande. Stiftelsen beviljar även mindre anslag inom programmet Barn- och ungdomsprojekt.

2016 beslutades om programmet ”Utbildning för ökad integration”, en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med bl.a. Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

Wallenbergstiftelserna

Under 2016 beviljade Wallenbergstiftelserna drygt 2,1 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för ett antal Stiftelser grundade av familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.