Om konsten att lära sig ett nytt språk

Hon fördjupa sina studier kring vuxnas inlärning av nya språk.

Digital utbildningsplattform fostrar framtidens entreprenörer

Kanske växer framtidens Ikea, H&M och Spotify fram redan på gymnasiet. Entreprenörskap är numera en del av läroplanen.