Spel på surfplatta kan utveckla den matematiska förståelsen

Målet är att utveckla den matematiska förståelsen i tidig ålder.

Kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet större än man trott

Vill man förstå marknadens expansion redan under 1600- och 1700-talen så är det centralt att närmare studera kvinnors arbete.