Wallenberg Academy Fellows 2015

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Wallenberg Academy Fellows 2015:

(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes)

Humaniora

Docent Fataneh Farahani, Stockholms universitet
Kort om forskningen

Dr Graham Emil Leigh, Technische Universität Wien (Göteborgs universitet)
Kort om forskningen

Dr Mia Liinason, Göteborgs universitet
Aktivistforskare undersöker tillhörighet över gränser

Dr Ana María Mora-Márquez, Göteborgs universitet
Kort om forskningen

Medicin

Dr Pontus Gourdon, Lunds universitet
Han vill ta närbilder av cellens dörrar

Dr Göran Karlsson, Lunds universitet
Han letar gömda celler för att bota blodcancer

Docent Erik Larsson Lekholm, Göteborgs universitet
I utrymmet mellan generna söker han cancerns orsaker

Dr Andrea Puhar, University Hospital Aachen (Umeå universitet) 
Kort om forskningen

Dr Nasim Sabouri, Umeå universitet
Kort om forskningen

Dr Petter S. Woll, University of Oxford (Karolinska Institutet)
Kort om forskningen

Dr Anita Öst, Linköpings universitet
Socker till pappor gör ungarna tjocka – flugor kan ge svar om fetma

Naturvetenskap

Dr Emil Johansson Bergholtz, Freie Universität Berlin (Stockholms universitet) 
Stabila knutar blir framtidens material

Docent Andreas Dahlin, Chalmers tekniska högskola
Kort om forskningen

Dr Aleksandra Foltynowicz- Matyba, Umeå universitet
Utvecklar mätare av molekylära fingeravtryck

Dr Monica Guica, Uppsala universitet
Kort om forskningen

Dr Frank Johannes, Technische Universität München (Sveriges lantbruksuniversitet)
Kort om forskningen

Dr Peter Kasson, University of Virginia (Uppsala universitet)
Simulerar hur influensavirus infekterar celler

Docent Josefin Larsson, KTH
Kort om forskningen

Docent Ilona Riipinen, Stockholms universitet
Hur moln renar luften från partiklar

Dr David Seekell, University of Virginia (Umeå universitet)
Kort om forskningen

Docent Jonas Strandberg, KTH
Söker nya Higgspartiklar som kan förklara universums mörka gåtor

Dr Sebastiaan Swart, University of Cape Town (Göteborgs universitet)
Kort om forskningen

Samhällsvetenskap

Docent Erik Domellöf, Umeå universitet
Undersöker hur barn planerar sina rörelser

Teknikvetenskap

Dr Chris Biemann, Technische Universität Darmstadt (Göteborgs universitet) 
Kort om forskningen

Docent, David Black-Schaffer, Uppsala universitet
Kort om forskningen

Docent Dimos Dimarogonas, KTH
Kort om forskningen

Docent, Per Eklund, Linköpings universitet
Kort om forskningen

Dr Anna Herland, Linköpings universitet
Kort om forskningen

Docent Zhen Zhang, Uppsala universitet
Kort om forskningen