Wallenberg Academy Fellows 2014

Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Wallenberg Academy Fellows 2014:

(I de fall det nominerande universitet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parantes)

Humaniora

Docent Patricia Mindus, Uppsala universitet
Filosofer ger nya svar på brännande frågor om medborgarskap

Docent Mikael Roll, Lunds universitet
Toner i språket ger lyssnaren ledtrådar

Docent Joakim Sandberg, Göteborgs universitet
Kort om forskningen

Medicin

Dr Yenan Bryceson, Karolinska Institutet
Utvecklar ny diagnostik för sällsynta sjukdomar

Dr Pekka Katajisto, University of Helsinki (Karolinska Institutet)
Åldras bättre med vitala stamceller

Dr Edmund Loh, University of Oxford (Karolinska Institutet)
Tar reda på varför snälla näsbakterier attackerar hjärnan

Dr Jenny Mjösberg, Karolinska Institutet (Linköpings universitet)
Studerar ny immuncells betydelse vid tarmsjukdom

Dr Robert Månsson, Karolinska Institutet
Söker förändringar i området mellan gener

Dr Peder Olofsson, Feinstein Institute for Medical Research (Karolinska Institutet)
Bioelektronisk medicin dämpar inflammation

Dr Eduardo Villablanca, Broad Institute (Karolinska Institutet)
Utforskar mekanismer bakom kronisk tarmsjukdom

Naturvetenskap

Docent Alexandre Antonelli, Göteborgs universitet
Historien kan lära oss om arternas klimatkänslighet

Docent Annica Black-Schaffer, Uppsala universitet
Supraledande material för framtidens kvantdator

Dr Sebastian Deindl, Harvard University (Uppsala universitet)
Molekylära maskiner under lupp

Dr Matthew Hayes, Stockholms universitet
Söker saknad materia i fjärran galaxer

Docent Simone Immler, Uppsala universitet
Zebrafiskar ger ny kunskap om ärftliga sjukdomar

Dr Jonas Larson, Stockholms universitet
Kalla atomer är modellen

Dr Olle Lundh, Lunds universitet
Ny teknik kan krympa partikelacceleratorer som CERN kraftigt

Dr Johan Nilsson, Göteborgs universitet
Nya teorier banar väg för framtidens material

Docent Fredrik Viklund, Uppsala universitet (KTH)
Ny matematik förklarar naturens slumpmönster

Samhällsvetenskap

Docent Kerstin Enflo, Lunds universitet
Regioners ekonomiska styrka – stabil, sårbar, styrbar?

Docent Lisa Hultman, Uppsala universitet
Ny forskning om hur civila ska skyddas från våld och övergrepp i krig

Docent Jessica Körning Ljungberg, Umeå universitet
Tvåspråkighet en träning för mentala muskler

Dr Andreas Olsson, Karolinska Institutet
Mönster i hjärnan visar vår rädsla för det okända

Docent Johanna Wallenius, Handelshögskolan i Stockholm
Morötter hellre än piska för att klara framtidens välfärd

Teknikvetenskap

Dr Paul Erhart, Chalmers tekniska högskola
Han bygger framtidens material i datormodeller

Dr Björn Högberg, Karolinska Institutet
Molekyldesign med DNA-origami

Docent Laura Kovács, Chalmers tekniska högskola
Matematik, logik och datavetenskap bygger vapen mot buggar

Docent Kasper Moth-Poulsen, Chalmers tekniska högskola
Molekyler lagrar solenergi

Docent Christian Müller, Chalmers tekniska högskola
Framtidens kläder ska göra el av kroppsvärme