Wallenberg Academy Fellows 2013

Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättatdes av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Wallenberg Academy Fellows 2013:

(I de fall nominerande universitet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parantes)

Humaniora

Dr Axel Englund, Södertörns högskola (Stockholms universitet)
Han utforskar gränslandet mellan litteratur och musik

Dr Angus Graham, University College London (Uppsala universitet)
Återskapar antika kanaler i Luxor

Docent Amanda Lagerqvist, Södertörns högskola (Stockholms universitet)
Hon utforskar de stora livsfrågorna på nätet

Medicin

Dr Christian Göritz, Karolinska Institutet
Ärrbildning hindrar nervceller läka ihop

Dr Linda Holmfeldt, St. Jude Children’s Research Hospital (Uppsala universitet)
Djupare kunskap om akut leukemi

Professor Erik Ingelsson, Uppsala universitet
Söker nya sätt att förutspå och behandla hjärt- och kärlsjukdomar

Dr François Lallemend, Karolinska Institutet
Drömprojekt om perifera nervceller

Dr Ola Larsson, Karolinska Institutet
Kartlägger cellernas proteintillverkning för att hitta cancerbot

Dr Sjoerd Wanrooij, Washington University School of Medicine (Umeå universitet)
Kunskap om mitokondriers DNA kan bromsa åldrandets sjukdomar

Dr Joan Yuan, National Institutes of Health, (Lunds universitet)
Liten genförändring bygger friskare immunförsvar

Professor Henrik Zetterberg, Göteborgs universitet
Nya idéer om plack kan ge fungerande demensmedicin

Naturvetenskap

Dr Petter Brändén, KTH
Löser problem där ekvationen blir noll

Dr Charlie Cornwallis, Lunds universitet
Svårbegripliga samarbeten i naturen ska förklaras

Dr Rachel Foster, Max Planck Institute for Marine Microbiology (Stockholms universitet)
Livsviktig symbios i världens hav

Dr Christian Hedberg,  Max Planck Institute of Molecular Physiology (Umeå universitet)
Reder ut mekanismer bakom infektion

Docent Mattias Jakobsson, Uppsala universitet
Han utforskar den moderna människans släktträd

Dr Henrik Johansson, CERN (Chalmers tekniska högskola)
Studerar gravitationens dubbelnatur

Dr Markus Janson, Queen's University (Stockholm universitet)
Han jagar planeter i universum

Docent Lynn Kamerlin, Stockholms universitet (Uppsala universitet)
Beräknar proteiners evolution

Docent Jonatan Klaminder, Umeå universitet
Beteendestörande ämnens påverkan på ekosystem

Dr Martin Ott, Stockholms universitet
Han söker detaljerad kunskap om cellernas energifabrik

Professor Janine Splettstößer, RWTH Aachen university (Chalmers tekniska högskola)
Ny kunskap om kvantmekanik ska bygga framtidens elektronik

Dr Sara Strandberg, Stockholms universitet
Kan supersymmetri förklara mörk materia?

Dr Sebastian Westenhoff, Göteborgs universitet
Bättre analysteknik ska visa proteinrörelser

Samhällsvetenskap

Dr Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm
Könshormoner kan påverka vårt beslutsfattande

Professor Staffan I. Lindberg, Göteborgs universitet
Han mäter demokrati på 400 sätt

Docent Ann Towns, Högskolan Väst (Göteborgs universitet)
Kvinnor i diplomatin krockar med manliga normer

Professor Joakim Westerlund, Lunds universitet
Han städar upp i ekonomernas metoder

Teknikvetenskap

Docent Martin Andersson, Chalmers tekniska högskola
Konstgjort ben ska ge mer naturliga implantat

Docent My Hedhammar, Sveriges lantbruksuniversitet (KTH)
Konstgjord spindeltråd byggmaterial för framtidens reservdelsorgan

Docent Albert Mihranyan, Uppsala universitet (Luleå tekniska universitet)
Filter av nanocellulosa fångar virus

Docent Panagiotis Papadimitratos, KTH
Säkrare trådlösa system

Docent Philipp Schlatter, KTH
Dator simulerar turbulens runt flygplansvinge