Wallenberg Academy Fellows 2012

Trettio unga forskare utnämns som första Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Det är ett nytt karriärprogram som riktar sig till unga lovande forskare inom alla vetenskapsområden. Förutom att ge de främsta unga forskarna en långsiktig finansiering, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

De första Wallenberg Academy Fellows presenteras

De utnämnda forskarna är:

HUMANIORA:
Per Axelsson, Dr, Umeå universitet
Studerar urfolks hälsa

Helen Frowe, Dr, University of Kent, nominerad av Stockholms universitet
Hon startar Sveriges första forskningscentrum för krigets etik

MEDICIN:
Marie Carlén, Dr, Karolinska Institutet
Ny ljusteknologi belyser orsaken till psykiska sjukdomar

Felipe Cava, Dr, Universidad Autónoma de Madrid, nominerad av Umeå universitet 
Kunskap om bakteriers Akilleshäl kan leda till nya antibiotika

David Engblom, Docent, Linköpings universitet
Kartlägger neurobiologin bakom obehagskänslor

Johan Malmström, Dr, Lunds universitet
Bindningarna gör bakterien aggressiv

Björn Nilsson, Dr, Lunds universitet
Han söker kunskap om cancer med matematikens hjälp

Mia Phillipson, Docent, Uppsala universitet
Hon kartlägger immunsystemet i kampen mot folksjukdomar

Gilad Silberberg, Docent, Karolinska Institutet
Outforskade djup i hjärnan styr kroppsrörelser

Camilla Svensson, Dr, Karolinska Institutet
Hon söker ursprunget till kronisk värk

NATURVETENSKAP:
Robert Berman, Dr, Chalmers tekniska högskola
Matematik som beskriver universums geometriska struktur

Jan Conrad, Professor, Stockholms universitet
I frontlinjen för forskning om mörk materia

Kimberly Dick Thelander, Docent, Lunds universitet
Hon vill se hur nanotrådar växer

Ellen Dorrepaal, Dr, Umeå universitet
Tinande permafrost påverkar vårt klimat

David Drew, Dr, Imperial College, nominerad av Stockholms universitet 
Han söker ny kunskap om glukostransportörer på atomnivå

Johan Elf, Docent, Uppsala universitet
Tvärvetenskaplig forskning om livet på molekylnivå

Martin Högbom, Docent, Stockholms universitet
Grundläggande kemisk forskning om metaller och enzymer

Anders Johansen, Dr, Lunds universitet
Överraskningar i datorn ger nya teorier om planetbildning

Kirsten Kraiberg Knudsen, Dr, Chalmers tekniska högskola
Med blicken mot universums yttersta gräns

Johanna Rosén, Docent, Linköpings universitet
Hon designar nanolaminat med skräddarsydda egenskaper

Tobias Uller, Dr, University of Oxford, nominerad av Lunds universitet
Arvet påverkas av både gener och upplevelser

SAMHÄLLSVETENSKAP:
Gustaf Gredebäck, Professor, Uppsala universitet
Vuxnas intelligens formas redan i vaggan

Johan Lundström, Dr, University of Pennsylvania, nominerad av Karolinska Institutet
Ett helhetsgrepp om våra sinnen

TEKNIKVETENSKAP:
Michael Malkoch, Docent, Kungliga Tekniska högskolan
Utvecklar benplåster med klick-kemi

Charlotte Platzer Björkman, Docent, Uppsala universitet
Hon utvecklar billigare och miljövänligare solceller

Om programmet

Wallenberg Academy Fellows har rekryterats i en process som bidrar till ökad konkurrens och mobilitet för forskare i ett unikt samarbete mellan universitet, akademier och finansiär. Initiativet innefattar också ett mentorprogram för de deltagande forskarna.

Fem av de kungliga akademierna ansvarar för att inom ramen för programmet tillsätta utvärderingsgrupperna. Dessutom ansvarar akademierna för ett femårigt mentorskapsprogram. Programmet syftar till att stärka forskarna i deras vetenskapliga ledarskap och ge dem kunskaper och erfarenheter för att bättre kunna nyttiggöra forskningsresultat.

Spännvidden på ämnesområdena är stor; från forskning om ursprungsbefolkningar till studier om hjärnans utveckling och planeternas uppkomst.

Av de 126 forskare som universiteten nominerade var 41 verksamma vid utländska lärosäten. Bland de 30 forskare som nu erbjuds att bli Wallenberg Academy Fellows finns tio forskare som kommer från universitet utanför Sverige.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Bakgrund
Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Wallenberg Academy Fellows är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses största satsning någonsin. Programmet är tänkt att omfatta en satsning på upp till 125 unga forskare under perioden 2012 till 2016 – ett totalt möjligt anslag om 1,2 miljarder kronor.