Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Peter Wallenberg 1926-2015

Kommuniké Peter Wallenberg

CURRICULUM VITAE

Dr. Peter Wallenberg
Ekon.dr h.c., Tekn.dr h.c., Fil.dr h.c., Jur.dr h.c. och Med.dr h.c.

Född 29 maj 1926
1953 Jur kand vid Stockholms Universitet
1953 Anställd Atlas Copco AB
1956-1959 Anställd Atlas Copco Inc., USA
1959-1962 Atlas Copco’s dotterbolag i Rhodesia, VD
1960-1962 Atlas Copco’s dotterbolag i Kongo, VD
1962-1967  Atlas Copco (Great Britain) Ltd. Vice Ordförande,  Atlas Copco (Manufacturing) Ltd., England, Vice ordförande samt VD 
1968-1970 Atlas Copco MCT AB, VD
1969-2015 Investor AB, Vice ordförande från 1978, Ordförande från 1982 (Hedersordförande från 1997)
1970-1974  Atlas Copco AB, Vice VD
1974-2015 Atlas Copco AB, Ordförande (Hedersordförande från 1996)
1974-1980 Skandinaviska Enskilda Banken, Industriell rådgivare
1980-1984 Skandinaviska Enskilda Banken, Vice ordförande
1984-1996 Skandinaviska Enskilda Banken, Förste vice ordförande
1974-1996 ASEA AB, Ordförande från 1991
1988-1996 ABB Ltd, Ordförande från 1991
1974-1992 AB Electrulux, Vice ordförande från 1978
1972-1996 Telefon AB LM Ericsson, Vice ordförande från 1976
1974-1992 AB Incentive
1973-1992 SAS
1973-1992 SILA
1972-1983 Skandia
1974-1982 Saab-Scania AB, Vice ordförande från 1980
1972-1992 AB SKF, Vice ordförande 1977-79 samt 1986-91, Ordförande 1980-1985
1969-1971 Stockholms Enskilda Bank (från 1972 Skandinaviska Enskilda Banken)
1974-1998 STORA, Ordförande från 1985 (Hedersordförande 1992-1998)
1975-1996 Industriförbundet, Ordförande 1987-89 (Hedersmedlem från 1996)
1977-1982 Swedish Match, Vice ordförande från 1979
1979-2015 Svenska Tennisförbundet, Ordförande 1979-83 (Hedersordförande från 1983)
1971-2015  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Ordförande 1982-2015 (Hedersordförande från 2015)

Dr. Wallenberg är ”Honorary President” i The International Chamber of Commerce, ICC (Paris) och har varit ordförande i Handelshögskoleföreningen och medlem av Direktionen vid Handelshögskolan i Stockholm.

1984 Ekonomie Hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm
1997 Teknologie Hedersdoktor vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm
2001  Filosofie Hedersdoktor vid Uppsala universitet
2008 Juris Hedersdoktor vid Stockholms universitet
2010 Medicine Hedersdoktor vid Karolinska Institutet

1985 Doctor of Humane Letters h.c.vid Augustana College, Illinois
1989 Doctor of Laws h.c. vid Upsala College, New Jersey
1990 Doctor of Humane Letters h.c. vid Georgetown University, Washington DC
1996 Doctor Honoris Causa vid Institut National Polytechnique de Lorraine, Frankrike
1998 Honorary Doctor of Laws vid Gustavus Adolphus College, Minnesota  
2009 Doctor of Commerce h.c. vid Stellenbosch University, Sydafrika
2010 Doctor of Humanities (D.H.) h.c. vid Villanova University, Pennsylvania

Serafimermedaljen, Sverige, 2000
HM Konungens medalj i 12.e storleken i serafimerordens band, Sverige, 1983 
Vasaorden, Sverige, 1974 
Norska Förtjänstorden, Norge, 1992 
Finlands Lejons Orden, Finland, 1995 
Portugisiska Förtjänstorden, Portugal, 1990 
Påvliga S:t Gregorius den Stores Orden, Heliga Stolen, 1991 
Tyska Förbundsrepublikens Förtjänstorden, Tyskland, 1992
Brasilianska Södra Korsets Orden, Brasilien, 1989
Spanska Isabella den katolskas Orden, Spanien, 1979 
Storbritanniska Empireorden, Storbritannien , 1989
Italienska Republikens Förtjänstorden, Italien, 1995 
Belgiska Leopoldsorden, Belgien, 1989 
Franska Hederslegionens Orden, Frankrike, 1987 
Lettiska Tre Stjärnors Orden, Lettland , 2001