Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projektanslag 2016

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 752 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Forskning om kronisk smärta, om det minskande istäcket i Arktis, studier av växters blomningsgener och förändringar på grund av klimatpåverkan, förbättrad röntgenavbildning, forskning om bakterier som kan leda till nya antibiotika och vacciner samt studier av genetisk variation hos förhistoriska människor som kan kasta nytt ljus över människans utveckling, är exempel på vad några av de forskningsprojekt som beviljats syftar till.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Projektanslag 2016 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse:

Naturvetenskap

Projekt: ”Arctic Climate Across Scales”
Beviljat anslag: 29 900 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Michael Tjernström, Stockholms universitet
Kort om projektet

Projekt: ”Epigenetic and Metabolic Control of Flowering Time”
Beviljat anslag: 28 680 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Markus Schmid, Umeå universitet
Kort om projektet

Projekt: ”Regulation of mammalian mtDNA gene expression”
Beviljat anslag: 47 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Nils-Göran Larsson, Karolinska Institutet
Kort om projektet

Projekt: ”1000 Ancient Genomes”
Beviljat anslag: 40 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Mattias Jakobsson, Uppsala universitet
Kort om projektet

Projekt: ”Catalytic Composites for Sustainable Synthesis”
Beviljat anslag: 35 785 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Belén Martín-Matute, Stockholms universitet
Kort om projektet

Projekt: ”Physical chemistry of peptide-lipid co-assembly: from lipid-rich to peptide-rich”
Beviljat anslag: 30 670 000 under fem år
Huvudsökande: professor Sara Snogerup Linse, Lunds universitet
Kort om projektet

Projekt: ”Physical constraints for accessing genomic informations”
Beviljat anslag: 37 850 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Johan Elf, Uppsala universitet
Kort om projektet

Projekt: ”Climate change induced regime shifts in Northern lake ecosystems”
Beviljat anslag: 36 970 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Jan Karlsson, Umeå universitet
Kort om projektet

Projekt: Forest biology and biotechnology”
Beviljat anslag: 48 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Ove Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet
Kort om projektet

Medicin

Projekt: ”Decomposition of pain into cell types”
Beviljat anslag: 17 175 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Patrik Ernfors, Karolinska Institutet
Kort om projektet

Projekt: ”Characterization of the antibody response against epitopes at the core of host-bacteria relationships: the protein-protein interaction interfaces”
Beviljat anslag: 16 565 000 kronor under två år, med möjlighet till förlängning med tre år
Huvudsökande: Dr Johan Malmström, Lunds universitet
Kort om projektet

Projekt: ”New in vivo adapted approaches to reveal molecular mechanisms of bacterial persistence”
Beviljat anslag: 28 740 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Maria Fällman, Umeå universitet
Kort om projektet

Projekt: ”MicroRNA control of neural development: Dissecting biological function with atomic resolution”
Beviljat anslag: 33 520 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Dr Katja Petzold, Karolinska Institutet
Kort om projektet

Projekt: ”Characterization, Surveillance and Targeting of Cancer Stem Cells”
Beviljat anslag: 45 250 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet
Kort om projektet

Teknik/fysik/matematik:

Projekt: ”Fundamental magnetic processes in the solar chromosphere”
Beviljat anslag: 33 950 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Dr Jorrit Leenaarts, Stockholms universitet
Kort om projektet

Projekt: ”Probing Catalysis in Operando Conditions and Real Time”
Beviljat anslag: 32 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Anders Nilsson, Stockholms universitet
Kort om projektet

Projekt: "Molecular X-Ray Micro Imaging”
Beviljat anslag: 33 090 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Hans Hertz, KTH
Kort om projektet

Projekt: ”Mastering Morphology for Solution-borne Electronics”
Beviljat anslag: 28 750 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Ellen Moons, Karlstads universitet
Kort om projektet

Projekt: ”Approximability and proof complexity”
Beviljat anslag: 32 235 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Johan Håstad, KTH
Kort om projektet

Projekt: ”A new generation of slow light systems”
Beviljat anslag: 36 420 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Stefan Kröll, Lunds universitet
Kort om projektet

Projekt: ”Nanothermodynamics for optoelectronic semiconductor devices”
Beviljat anslag: 47 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Heiner Linke, Lunds universitet
Kort om projektet

Projekt: ”Multifunctional fiber optics”
Beviljat anslag: 31 790 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Fredrik Laurell, KTH
Kort om projektet