Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Beviljade anslag 2015

Totalt 1,7 miljarder kronor till svensk forskning

Under 2015 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse totalt beviljat anslag för 1,7 miljarder kronor avseende forskningsprojekt, infrastruktur och individanslag.

Individuella anslag

De fyra första Wallenberg Clinical Scholars utsågs under året. Målet med programmet är att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet. Programmet beräknas totalt omfatta 25 forskare.

Under året utsågs även 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Programmet stödjer några av landets mest lovande, unga forskare och riktar sig till forskare inom samtliga vetenskapsområden.

Inom matematikprogrammet beviljades 17 forskare anslag. Programmet som initierats tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien syftar till att återföra den svenska matematiska forskning till den internationella toppen.

15 nydisputerade forskare, inom samtliga forskningsområden, antogs till Stiftelsens postdoktorprogram vid Stanford University. Vid Broad Institute beviljades två postdoktorstipendier inom life science.

Projektanslag, strategiska satsningar och infrastruktur

25 forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential beviljades totalt 759 miljoner kronor.

Under året initierade Stiftelsen flera stora satsningar på infrastruktur och strategiska projekt som; Wallenberg Autonomous Systems Program och Wallenberg Centre for Protein Research samt Wallenberg Centrum för molekylärmedicinsk forskning.

Wallenberg Wood Science Center, beviljades under året ytterligare medel för en fortsatt satsning med syftet att utveckla nya material från den svenska skogen.

Till utbyggnaden av den nationella kapaciteten för sekvensering av humana genom vid SciLifeLab anslogs 185 miljoner kronor.

Sedan 1917

Sedan Stiftelsens grundande har 21,8 miljarder kronor delats ut i from av projekt, utrustnings- och individanslag, varav drygt 7,4 miljarder under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2015 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2 miljarder kronor i anslag.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för ett antal Stiftelser grundade av familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.