Wallenberg Scholars

Den senaste utlysningen av Wallenberg Scholars gjordes i början av 2012. Programmet som riktar sig till etablerade forskare följs av utlysningen för Wallenberg Academy Fellows.

Förutsatt att Stiftelsens styrelse så beslutar återkommer programmet vid senare tillfälle.