Strategiska satsningar

Strategiska satsningar initieras av stiftelsen och är ett komplement till forskarinitierade projekt.

Ett strategiskt projekt ska förutom kravet på strategisk relevans hålla högsta vetenskapliga kvalité och vara till extra gagn för landets utveckling.

Strategiska satsningar utlyses när Stiftelsen identifierat ett område som är särskilt angeläget att stödja för landets utveckling.

Läs mer om beslutade strategiska satsningar