Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100 år 2017
150 miljoner kronor i Jubileumsdonation till Science centers

Läs pressmeddelandet

Mer om jubileumet

Tar forskningen om membranproteiner till nästa nivå

Mer kunskap om dessa proteiners utseende kan ge bättre läkemedel.

Mönster i hjärnan visar vår rädsla för det okända

Wallenberg Academy Fellow Andreas Olssons forskning kan i framtiden ge oss nya verktyg för att hantera rädslor, allt från främlingsfientlighet till olika ångeststörningar.

Undersöker vad som styr växtstress

Torka och infektioner är vanliga anledningar till sämre avkastning i jord- och skogsbruket. Det beror på att stressade växter växer dåligt. Forskare i Umeå undersöker hur växterna anpassar sig till stress.