Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden

Peder Wachtmeister

Ordförande

Göran Sandberg

Vice verkställande ledamot

Caroline Ankarcrona

Ledamot

Andrea Gandet

Ledamot

Sven Strömqvist

Ledamot

 

Ingrid Sundström
Verkställande ledamot

Martina Wallenberg
Suppelant